Th | Eng
      หน้าแรก
      ประวัติบริษัท
      ข่าวและเกร็ดความรู้
      สินค้า
      สอบถาม/สั่งซื้อสินค้า
      ติดต่อเรา
 
  :: คำนวณความยาวสินค้า
 
นิ้ว
มม.
 
หน้าแรก > ข่าวและเกร็ดความรู้
ข่าว
 
ข้อแนะนำการใช้สายพาน
 

ข้อแนะนำการใช้สายพาน

 

-         ถ้าสายพานที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน จะทำให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหยุดทำงาน ทำงานผิดพลาดจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยเพิ่มเติม

-         ห้ามใช้สายพานแทนอุปกรณ์การขึง ดึง หรือเป็นตัวห้อย

-         ถ้าผู้ใช้คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าสถิต ซึ่งมีต้นเหตุจากใช้สายพานทำให้เกิดอัคคีภัย หรือไฟฟ้าช็อต กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ควรเลือกใช้สายพานที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-         ไม่ควรใช้สายพานเป็นฉนวน เนื่องจากสายพานแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่แตกต่างกัน

-         กรณีสายพานมีการสัมผัสกับอาหารโดยตรง ควรใช้สายพานที่เหมาะสมและถูกต้องกับกฏหมายควบคุมการขนส่งอาหาร

-         ไม่ควรปรับแต่งสายพานให้แตกต่างไปจากเดิม เพราะจะทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของสายพานได้

-         ไม่ควรใช้สายพานนอกเหนือไปจากลักษณะที่ได้กำหนดไว้ในแคตตาล็อกของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-         หากมีน้ำ น้ำมัน สารเคมี สีหรือสีฝุ่น เกาะติดบริเวณสายพานหรือมู่เล่ย์สายพาน จะทำให้มีแรงส่งกำลังลดน้อยลง และเป็นสาเหตุของการสึกหรอของสายพานก่อนเวลาอันควร

-         สายพานร่องฟันอาจมีเสียงในขณะที่อุปกรณ์ทำงานที่รอบจัด ผู้ใช้ควรติดตั้งอุปกรณ์กันเสียง

-         สำหรับสายพานที่มีน้ำหนักมาก ควรมีอุปกรณ์ข่วยยึดให้สายพานเป็นระเบียบเรียบร้อย

-         หากจะทำการเคลื่อนย้ายสายพานและมู่เล่ย์สายพานที่มีน้ำหนักมาก ควรใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับน้ำหนัก การยกด้วยมือนั้นอาจทำให้เกิดการเจ็บปวดแขนและหลังได้

-         ไม่ควรเก็บรักษาหรือขนส่งโดยการวางของหนักไว้ข้างบน เพราะอาจทำให้สายพานหัก งอ เป็นรอย และชำรุดก่อนเวลาอันควรได้

-         ควรเก็บรักษาสายพานไว้ที่ๆมีความชื้นต่ำ และมี่อุณหภูมิระหว่าง 10-40 C และไม่ควรให้สายพานถูกแดดโดยตรง

-         ผู้ใช้ควรติดอุปกรณ์นิรภัยบริเวณที่มีการหมุนของสายพานและมู่เล่ย์สายพาน เพราะมู่เล่ย์จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

-         ในการซ่อมบำรุงรักษา การตรวจสอบ การเปลี่ยนสายพานให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

o       ปิดสวิตช์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและรอให้สายพานและมู่เล่ย์หยุดสนิทก่อน

o       ทำการยึดไม่ให้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เคลื่อนไหวในขณะที่เปลี่ยนสายพาน

o       ห้ามเปิดสวิตช์ในขณะดำเนินการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนสายพานเด็ดขาด

-         กรณีที่ทำการเปลี่ยนสายพานหรือมู่เล่ย์สายพาน ผู้ใช้ควรใช้สายพานหรือมู่เล่ย์ชนิดเดียวกันกับสายพานและมู่เล่ย์ OEM กรณีใช้คนละชนิดกัน อาจทำให้ชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควรได้

-         มู่เล่ย์ที่ไม่ตรงจะทำให้สายพานที่เกี่ยวข้องเสื่อมสภาพเร็ว ควรตั้งมู่เล่ย์ให้เหมาะสมก่อนการใช้งาน

-         ในการเปลี่ยนสายพานให้คลายสายพานให้หย่อนลงก่อนแล้วจึงทำการเปลี่ยน การใช้ไขควงหรืออุปกรณ์มีคม อาจเป็นสาเหตุทำให้สายพานชำรุดก่อนเวลาอันควร

-         ในการติดตั้งสายพาน สายพานควรมีแรงตึงที่เหมาะสมตามคำแนะนำในแคตตาล็อกของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

-         กรณีที่ใช้มู่เล่ย์ที่มีการแต่งเติม ให้ดำเนินการตามหัวข้อต่อไปนี้

o       ตั้งมู่เล่ย์ให้ตรง

o       จดข้อมูลของมู่เล่ย์ที่มีการแต่งเติมทุกครั้ง

o       คำนึงถึงความแข็งแรงของมู่เล่ย์หลังการแต่งเติมด้วย

-         ขณะทำการติดตั้งแฟรงซ์ที่สายพานโปรดตรวจเช็คว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณที่สวมแฟรงซ์และตัวสายพานเข้ากันอยู่หรือไม่ และทำการยึดแฟรงซ์ไม่ให้เกิดการสั่นคลอนเนื่องจากการย้ำด้วย การยึดที่ไม่แน่น เป็นสาเหตุทำให้แฟรงซ์หลุดออกได้

-         ไม่ควรเผาสายพาน เพราะจะทำให้เกิดก๊าซพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


Read All >>
 
Copyright 2008 Amornyont Belting Co.,Ltd. All rights reserved.